Marknadsför en utbildning

Det här är en vägledning för att marknadsföra en utbildning på Högskolan Dalarna. Nedan finns förslag på insatser som du kan hjälpa till med i studentrekryteringen av en utbildning.

Utbildningens webbsida 

Webben är den viktigaste kanalen för en utbildning. Du som programansvarig är viktig för att utbildningens webbsida är relevant, uppdaterad och anpassad till önskad målgrupp. Fundera över vad som är unikt för din utbildning samt vilka konkurrerande utbildningar det finns på andra lärosäten. Ta kontakt med avdelningen för kommunikation som hjälper till att anpassa det skriftliga och visuella budskapet vid uppdateringar. 

Sökord/nyckelord

I utbildningsdatabasen ska det finnas sökord för varje program, de kallas också för nyckelord. Dessa ord skickas till antagning.se och är till för att synliggöra programmet utifrån relevanta sökord som målgruppen använder på antagning.se. Antagning.se är den viktigaste kanalen för presumtiva studenter, och därför är det viktigt att programmet syns på ett relevant sätt i kanalens sök- och filtreringsfunktioner. 

Ta gärna kontakt med avdelningen för kommunikation för att få stöd med sökorden. 

Programnamn

För att attrahera studenter till programmet behöver namnet vara tydligt, enkelt och begripligt. Det är också viktigt att det finns en enhetlighet för att skapa en tydlig struktur mellan högskolans olika program, och i relation med konkurrerande utbildningar. Programnamn är också en förutsättning för tydlig och mer effektiv kommunikation och marknadsföring.

Vid framtagandet av ett nytt program eller byte av programnamn skickas namnförslaget till avdelningen för kommunikation för påseende och godkännande utifrån satta krav. Se kraven här: 

Anvisningar för programnamn vid Högskolan Dalarna

Studentambassadörer

Tipsa dina studenter om möjligheten att arbeta som studentambassadör. Som studentambassadör är man representant för högskolan och sin utbildning och arbetar med att inspirera andra till högre studier. De viktigaste ambassadörerna för en utbildning är studenterna själva.  

Arbeta som studentambassadör - Högskolan Dalarna (du.se) 

Delta på öppet hus

Varje år arrangerar högskolan öppet hus för gymnasieelever och intresserade. Öppet hus är ett tillfälle där studieintresserade får träffa våra lärare och studenter, veta mer om vårt breda utbud av utbildningar och hur det är att studera hos oss. 

Öppet hus - Högskolan Dalarna (du.se)

Sociala medier

I dina sociala medier kan du kommunicera direkt med din målgrupp. Du har stora möjligheter att skapa engagemang och interaktion.

Ta gärna för vana att dela, gilla och kommentera inlägg från högskolans huvudkonton och/eller gör egna inlägg. Högskolan har officiella konton på LinkedIn, Instagram, Youtube och Facebook. Främst används Linkedin och Instagram.

Avdelningen för kommunikation samordnar all annonsering i sociala medier. Inga ytterligare kampanjer får godkännas efter 1 december inför vårens sökomgång. Hör av dig till avdelningen för kommunikation vid frågor. 

Följ Högskolan Dalarna på sociala medier:

Instagram
Målgruppen för högskolans konto på Instagram är presumtiva och nuvarande studenter. Syftet är att visa upp hur det är att studera på Högskolan Dalarna och inspirera till högre studier.

Som student finns det möjlighet att “ta över” högskolans Instagramkonto under några dagar och dela med sig av sin vardag på Högskolan Dalarna. Målet är att inspirera presumtiva studenter till högre studier genom att visa upp olika delar av verksamheten. Tipsa gärna avdelningen för kommunikation om studenter för det här.  

Linkedin
LinkedIn en professionell plattform med funktionen att knyta samman personer inom branscher. Syftet är att ge övergripande inblick i högskolans verksamhet.

Relationer

Att skapa bra relationer med blivande studenter och nuvarande studenter är en viktig del i marknadsföringen. En god relation till studenter leder ofta till goda alumnrelationer och positiva omdömen av utbildningen. De nuvarande studenterna är de viktigaste ambassadörerna för presumtiva studenter. 

Styrgruppen för studentrekrytering

Högskolans strategiska beslut och prioriteringar om studentrekryteringen fattas i styrgruppen för studentrekrytering. Styrgruppens syfte är att verka för en tydligare profilering, enad bild av Högskolans Dalarna och bidra till att rätt rekryteringsprioriteringar görs. Styrgruppen består av vicerektor för utbildning (ordförande), vicerektor för forskning, prefekter, chef för studentservice, kommunikationschef samt studentrepresentant.

För att ett visst utbildningsområde eller program ska prioriteras i marknadsföringen behöver frågan diskuteras och beslutas om i styrgruppen. Ta kontakt med din prefekt för att få upp dina behov i styrgruppen. I maj varje år fattar styrgruppen beslut för strategiska prioriteringar för det kommande året. 

Övergripande kommunikationsinsatser för studentrekrytering

Avdelningen för kommunikation har uppdraget att samordna och genomföra övergripande studentrekryteringsaktiviteter, ett arbete som sker i samråd med högskolans ledning i styrgruppen för studentrekrytering.

Kommunikationsinsatser för studentrekrytering

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: