Marknadsför en utbildning

Det här är en vägledning för att marknadsföra en utbildning på Högskolan Dalarna. Nedan finns förslag på insatser som du kan hjälpa till med i studentrekryteringen av en utbildning.

Utbildningens webbsida 

Webben är den viktigaste kanalen för en utbildning. Du som programansvarig är viktig för att utbildningens webbsida är relevant, uppdaterad och anpassad till önskad målgrupp. Fundera över vad som är unikt för din utbildning samt vilka konkurrerande utbildningar det finns på andra lärosäten. Ta kontakt med avdelningen för kommunikation som hjälper till att anpassa det skriftliga och visuella budskapet vid uppdateringar. 

Studentambassadörer

Tipsa dina studenter om möjligheten att arbeta som studentambassadör. Som studentambassadör är man representant för högskolan och sin utbildning och arbetar med att inspirera andra till högre studier. De viktigaste ambassadörerna för en utbildning är studenterna själva.  

Arbeta som studentambassadör - Högskolan Dalarna (du.se) 

Delta på öppet hus

Varje år arrangerar högskolan öppet hus för gymnasieelever och intresserade. Som lärare eller programansvarig har du möjlighet att delta på informationspass och berätta om din utbildning. Dessutom är öppet hus ett bra tillfälle att personligen skapa kontakt med presumtiva studenter.

Öppet hus - Högskolan Dalarna (du.se)

Delta på ForskarFredag

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som vi anordnar lokalt tillsammans med 2047 Science Center sista veckan i september. Genom att lyfta spännande forskning som bedrivs av våra lärare, lockar vi till våra utbildningar. Vi anordnar flera aktiviteter för målgruppen gymnasieelever, bland annat finns möjligheten att vara med i Låna en forskare. Hör av dig till avdelningen för kommunikation om du vill vara med i ForskarFredag.

Aktiviteter ForskarFredag 2022

Sociala medier

I dina sociala medier kan du kommunicera direkt med din målgrupp. Du har stora möjligheter att skapa engagemang och interaktion. Ta gärna för vana att dela, gilla och kommentera inlägg från högskolans huvudkonton och/eller göra egna inlägg. Högskolan har officiella konton på LinkedIn, Instagram, Youtube och Facebook. Främst används Linkedin och Instagram.

Följ Högskolan Dalarna på sociala medier:

Instagram
Målgruppen för högskolans konto på Instagram är presumtiva och nuvarande studenter. Syftet är att visa upp hur det är att studera på Högskolan Dalarna och inspirera till högre studier.

Som medarbetare finns det möjlighet att “ta över” högskolans Instagramkonto under några dagar och dela med dig av din vardag på Högskolan Dalarna. Målet är att inspirera presumtiva studenter till högre studier genom att visa upp olika delar av verksamheten. Kontakta avdelningen för kommunikation för att anmäla ditt intresse.

Linkedin
LinkedIn en professionell plattform med funktionen att knyta samman personer inom branscher. Syftet är att ge övergripande inblick i högskolans verksamhet.

Relationer

Att skapa bra relationer med blivande studenter och nuvarande studenter är en viktig del i marknadsföringen. En god relation till studenter leder ofta till goda alumnrelationer och positiva omdömen av utbildningen.

Styrgruppen för studentrekrytering

Högskolans strategiska beslut och prioriteringar om studentrekryteringen fattas i styrgruppen för studentrekrytering. Styrgruppens syfte är att verka för en tydligare profilering, enad bild av Högskolans Dalarna och bidra till att rätt rekryteringsprioriteringar görs. Styrgruppen består av vicerektor för utbildning (ordförande), vicerektor för forskning, prefekter, chef för studentservice, kommunikationschef samt studentrepresentant.

För att ett visst utbildningsområde eller program ska prioriteras i marknadsföringen behöver frågan diskuteras och beslutas om i styrgruppen. Ta kontakt med din prefekt för att få upp dina behov i styrgruppen. I maj varje år fattar styrgruppen beslut för strategiska prioriteringar för det kommande året. 

Övergripande kommunikationsinsatser för studentrekrytering

Avdelningen för kommunikation har uppdraget att samordna och genomföra övergripande studentrekryteringsaktiviteter, ett arbete som sker i samråd med högskolans ledning i styrgruppen för studentrekrytering.

Kommunikationsinsatser för studentrekrytering

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: