Avsluta kurs

Här hittar du övergripande information och material främst för kursansvariga, rättande lärare och examinatorer, om att avsluta en kurs.

Nyheter

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har samlat viktig information för dig som är ämnes- och programansvarig och för dig som är prefekt och avdelningschef, inför sista anmälningsdag och bedömningar av anmälningar till hösten 2024.

Till nyhetsarkivet