Stöddokument och länkar

Här finns samlat stöddokument och tips på länkar att besöka för att lära sig mer

Stöddokument

Lärosätet har några stöddokument som specifikt berör dataskyddsområdet:

Checklistor och arbetsordning

Har du en specifik behandling av personuppgifter? Här finns de samlade checklistorna för olika ändamål:

Information till registrerade

Information ska ges till registrerade både när personuppgifter hämtas direkt från dem och när de hämtas från annan källa. Informationen ska vara lättillgänglig och utformad på ett klart och tydligt språk.

Mall för informationsbrev för studentarbeten

Följande ska framgå om det inte redan framgår för den registrerade på annat sätt:

 • Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • ändamål med behandlingen,
 • rättslig grund för behandlingen,
 • hur länge personuppgifterna kommer att lagras,
 • vem som kommer kunna ta del av uppgifterna,
 • om uppgifterna kommer överföras utanför EU/EES,
 • källa när uppgifter hämtas från annan än den registrerade,
 • rätten att få tillgång till uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade,
 • rätten att ta tillbaka ett samtycke,
 • rätten att i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller att personuppgifterna flyttas,
 • rätten att invända mot att personuppgifter används för direkt marknadsföring och i vissa fall även invända mot annan behandling,
 • rätten att invända mot automatiserat beslutsfattande och profilering i den mån det förekommer,
 • att högskolan är personuppgiftsansvarig,
 • kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på högskolan,
 • rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer på sidan dataskyddsförordningen

Läs mer på sidan hantera behandling av personuppgifter

Tips på relaterade länkar

Här finns samlat några hemsidor som fördjupar sig inom dataskyddsområdet. Klicka dig vidare för mer information:

Senast granskad:
Senast granskad: