Informationsförvaltning, juridik och dataskydd

I detta avsnitt finns information om hur vi som myndighet skall förvalta vår information enligt lag- och myndighetskrav. Informationsförvaltningen är en viktig del för att öka verksamhetens effektivitet och kvalitet.