Juridik

Juristfunktionen svarar för en övergripande kontakt-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet avseende juridiska frågor av betydelse för högskolan.

En viktig uppgift för juristfunktionen är att gentemot högskoleledning svara för juridisk granskning, kontroll och analys samt att i övrigt svara för juridisk utredning och handläggning i ärenden som är av principiell betydelse eller större vikt för högskolan. En annan tyngdpunkt utgör externt inriktat förhandlings- och avtalsarbete samt tvistehantering i samverkan med berörda enheter inom högskolan.

Det juridiska stödet omfattar förvaltningsrätt, offentlighet, sekretess, upprättande och tolkning av avtal, immaterialrätt, jävsfrågor, mutor, tvistefrågor, dataskyddsfrågor, arbetsrätt, studenträttsliga frågor med mera.

Genom juristfunktionen kan högskolan även få stöd genom anlitandet av extern kvalificerad juridisk specialistkompetens.

Senast granskad:

Kontakt

Högskolejurist
Senast granskad: