Här är valresultatet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valet till institutionernas ledningsråd är nu avslutat. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna i ditt IL.
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid".
De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023 Madelene Håll

Valdeltagandet varierade mellan de olika institutionerna, där institution institutionen för kultur och samhälle hade högst valdeltagande med 48 procent. Totalt använde 50 procent av de röstberättigade sin röst och möjlighet att påverka.

De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023.

Institutionen för språk, litteratur och lärande:

  • Lena Dahlstrand:
    Jag har deltagit i kvalitetsarbete runt UKÄ-granskning. Kursplaneutveckling är ett pågående arbete i samklang med kursutvärderingar. Jag prioriterar samarbete och kollegors mående. En stimulerande arbetsmiljö för personal och studerande är centralt.

Se samtliga valda ledamöter till övriga IL

Senast granskad:
Senast granskad: