Institutionen för språk, litteratur och lärande

Institutionen språk, litteratur och lärande (ISLL) har utbildningar och forskning inom språk, litteratur, språkundervisning och språkinlärning.

Om institutionen

Institutionen erbjuder språkutbildningar inom 12 olika språk och på alla nivåer. Institutionen är också involverad i flera av högskolans lärarprogram. Den allra största delen av utbildningsutbudet är nätbaserat och lärarna kommer från många olika länder. Forskningen inom institutionen har tre huvudinriktningar: språkvetenskap, litteraturvetenskap samt didaktik och lärande.

Nyheter

Fyra kandidater sökte tjänsten som prefekt på institutionen för språk, litteratur och lärande. En slutkandidat utsågs, men valde att tacka nej till tjänsten i slutskedet av processen.

BethAnne Paulsrud, docent i engelska, har fått stipendium för att undervisa vid The Chinese University of Hong Kong under höstterminen via Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) .

Sista dag för ansökan till uppdraget som prefekt på institutionen för språk litteratur och lärande har nu passerat och totalt har 4 kandidater har visat intresse för uppdraget.

Till nyhetsarkivet
Samlokalisering av akademiska miljöer

Ledning och medarbetare

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ISLL

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Inom institutionen finns ämnen.
 • Arabiska
 • Franska
 • Italienska
 • Kinesiska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Engelska
 • Japanska
 • Ryska
 • Tyska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Huvudarbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud