Institutionen för språk, litteratur och lärande

Institutionen språk, litteratur och lärande har utbildningar och forskning inom språk, litteratur, språkundervisning och språkinlärning.

Om institutionen

Institutionen erbjuder språkutbildningar inom 12 olika språk och på alla nivåer. Institutionen är också involverad i flera av högskolans lärarprogram. Den allra största delen av utbildningsutbudet är nätbaserat och lärarna kommer från många olika länder. Forskningen inom institutionen har tre huvudinriktningar: språkvetenskap, litteraturvetenskap samt didaktik och lärande.

Nyheter

Under våren 2023 kommer det vara möjligt att göra platsbesök på nya Campus Borlänge och få en guidad visning på byggarbetsplatsen. Alla medarbetare är välkomna att anmäla sig. Platsbesöken erbjuds en gång per månad – anmälan för besöken under våren är öppen. Första tillfället sker i februari.
Valet till institutionernas ledningsråd är nu avslutat. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna i ditt IL.
En av våra alumner från magisterprogrammet i svenska som andraspråk, Jim Degrenius, har vunnit ASLA's uppsatspris 2022.
Fler nyheter

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ISLL

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Inom institutionen finns ämnen.
 • Arabiska
 • Franska
 • Italienska
 • Kinesiska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Engelska
 • Japanska
 • Ryska
 • Tyska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk