Institutionen för språk, litteratur och lärande

Institutionen språk, litteratur och lärande (ISLL) har utbildningar och forskning inom språk, litteratur, språkundervisning och språkinlärning.

 

De tolv språkämnena vid Högskolan Dalarna erbjuder kurser och program inom språk, lingvistik, kultur och litteratur från nybörjarnivå till magisternivå. All undervisning är nätburen och integrerar förstklassig undervisningsteknologi och pedagogik som tillsammans möjliggör interaktiva seminarier i realtid.

Den språkliga mångfalden bland våra lärare berikar den utbildning och forskning som bedrivs på institutionen. Vi samarbetar i en sammanhållen akademisk miljö och samverkar både nationellt och internationellt för att säkerställa kvaliteten på våra kurser. Forskningen inom institutionen har tre huvudinriktningar: språkvetenskap, litteraturvetenskap samt didaktik och lärande. Flera av vara språk utgör en viktig del av lärarutbildningarna.

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ISLL

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Nyheter

Till nyhetsarkivet

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud