Institutionen för språk, litteratur och lärande

Text.

Om institutionen

Text om institutionen.

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2021 består av:

Beslut och protokoll inom ISLL

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

Inom institutionen finns ämnen.
 • Arabiska
 • Franska
 • Italienska
 • Kinesiska
 • Portugisiska
 • Spanska
 • Engelska
 • Japanska
 • Ryska
 • Tyska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk