Stöd och styrdokument för ILU

Övergripande dokument och beslut som berör institutionen för lärarutbildningen i det dagliga arbetet

Kalendarium ILU VT24

Kalendarium VT24 ILU.pdf

Mötensupplägg ILU VT24  - syfte, deltagare, frekvens

Mötesupplägg VT24 ILU.pdf 

Verksamhetsplan ILU 2024-2026

Beslut om verksamhetsplan 2024-2026 för Institutionen för lärarutbildning (pdf)

Inriktningsverksamhetsplan 2024-2026 (HDa)

Beslut inriktnings-VP 2024-2026 HDa (pdf)

Verksamhetsplan 2024 (-26) för Högskolan Dalarna

Beslutsmissiv: Verksamhetsplan 2024 - (26) för Högskolan.pdf

Plan för interna utvärderingar av utbildningar 2024-2025

Beslut om plan för interna utvärderingar av utbildningar 2024-2025.pdf

 

Senast granskad:
Kontakt
Hanna Rapp
Institutionsadministratör
Senast granskad: