Här är valresultatet

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valet till institutionernas ledningsråd är nu avslutat. Ta del av valresultatet och se vilka som är de nya kollegiala ledamöterna i ditt IL.
Person håller i ett lila papper med texten "Framtid"
De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023. Madelene Håll

Valdeltagandet varierade mellan de olika institutionerna, där institution institutionen för kultur och samhälle hade högst valdeltagande med 48 procent. Totalt använde 50 procent av de röstberättigade sin röst och möjlighet att påverka.

De nya ledamöterna tillträder 1 januari 2023.

Institutionen för lärarutbildning:

  • Elin Eriksson:
    Jag är förskollärare och grundskollärare, har arbetat vid hda sedan 2015 och disputerade 2022. Jag företräder gärna kollegiet i institutionens ledningsråd och ser det också som en möjlighet att lära mig mer om högskolans övergripande arbete. Om jag blir invald som ledamot i il ser jag det som ett förtroende att förvalta. Förutom att vara hörsam inför kollegiets "röst" i olika frågor ser jag det som särskilt angeläget att verka för våra utbildningars relevans för proffesionsutövandet.

  • Gunn Nyberg:
    Jag har disputerat i utbildningsvetenskap, är lektor i pedagogiskt arbete samt docent i idrotts- och hälsovetenskap inriktning pedagogik. Jag har tidigare varit avdelningschef och ämnesföreträdare för IHV och driver gärna arbetsmiljöfrågor tillika forskning om undervisning och lärande i samverkan med verksamheten. Jag har nu varit kollegial ledamot i IL drygt ett år och märker vad viktigt detta arbete är. Min mandatperiod går ut vid nyår men jag ställer alltså upp för omval.

Se samtliga valda ledamöter till övriga IL.

Senast granskad:
Senast granskad: