BethAnne Paulsrud på Teaching Sabbatical i HongKong

BethAnne Paulsrud, docent i engelska, fick för precis ett år sedan besked om att hon beviljats ett stipendium av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) för att undervisa vid The Chinese University of Hong Kong under höstterminen 2023. Hur har det gått?
Inomhus lärosal grupp människor stolar lärare
BethAnne Paulsrud har undervisat vid The Chinese University of Hong Kong under höstterminen.n Susanne Corrigox

Hallå där, BethAnne Paulsrud, docent i engelska

för precis ett år sedan fick du veta att du fått STINT:s stipendium för en Teaching Sabbatical i Hong Kong. Du har tillbringat hela höstterminen 2023 vid Chinese University of Hong Kong och nu börjar terminen närma sig sitt slut. 

Hur blev det?

Ännu bättre än jag hade förväntat mig! Jag har stormtrivts med undervisningen vid the Chinese University of Hong Kong (CUHK) och även med livet i Hongkong, en helt fantastisk stad som erbjuder allt. Jag har fått undervisa på flera kurser, handleda mastersstudenter, auskultera vid många seminarier, träffa doktorander, presentera min forskning och delta i många seminarier vid CUHK och andra lärosäten, både forskningsseminarier med kollegor och gästforskare, och fortbildningsseminarier för personal.

Vad har varit mest utmanande?

Det har varit mest väldigt givande men även utmanande ibland.

Jag fick många bra tips från tidigare STINT Fellows rapporter så jag kunde förbereda mig. Man måste vara flexibel och vara initiativrik. Kollegorna, precis som i Sverige, är inte alltid på plats. För att träffa kollegor fick jag ta egna initiativ. De första veckorna satsade jag på att kontakta alla mina nya kollegor som arbetar med undervisning inom engelska inom The Department of Curriculum and Instruction. Som tur var, svarade alla positivt och jag fick träffa dem individuellt för fika eller lunch—ett bra sätt att lära känna dem, deras undervisning och deras forskning.

En annan utmaning har varit att läroplanen, undervisningsmetoder och ämneskraven i ämnet engelska skiljer sig ganska mycket mellan den svenska skolan och skolorna i Hong Kong. Eftersom jag hade undervisning på kurser för verksamma lärare i engelska (från åk1 till gymnasienivå) fick jag bekanta mig med den lokala läroplanen och även materialet som verksamma lärare använder i klassrummet.

Vad har varit roligast?

Absolut alla träffar med studenter! Jag har haft förmånen att undervisa på kurser för verksamma lärare och även på en kurs inom ett mastersprogram. Jag har verkligen uppskattat, till exempel, mina handledningstillfällen med mastersstudenter där vi har fått diskutera deras projekt inför examensarbete individuellt. Så många intressanta projekt! Jag lärde mig till exempel en hel del om kontexten i den kinesiska skolan, då många mastersstudenter kommer från fastlandet. Jag fick även lära känna några doktorander och uppskattade våra diskussioner om allt från teori till etik.

Jag fick även bra kontakt med många nya kollegor både på CUHK och vid andra lärosäten i Hongkong. Två höjdpunkter var deltagandet som inbjuden talare vid EMI Symposium vid the University of Hong Kong och en heldagsvandring till Lai Chi Wo med The Hong Kong Association for Applied Linguistics (HAAL). Jag fick även presentera vid ett seminarium för HAAL samt delta i deras andra seminarier.

Avslutningsvis, varför ska jag söka STINT Teaching Sabbatical?

Jag tycker att det har varit en otroligt bra upplevelse på alla sätt. Man får en helt annan kontakt med studenter och lärare och en helt annan förståelse för den akademiska kulturen vid universitet i utlandet än ett kort besök skulle tillåta. Man lär sig mycket när man får leva i en annan kontext en hel termin—om pedagogik, kultur, språk, historia, m m.  Jag har inte bara lärt mig om andras undervisning men även fått en chans att reflektera över min egen undervisning. Jag har fått nya vänner och kontakter som jag hoppas kunna bevara länge.

Intervju på CUHK websida

Fakta om STINT

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, utlyser varje år möjligheten att söka ett stipendium för  ”Teaching Sabbatical”. Stipendiet syftar till att ge disputerade lärare med en passion för undervisningsfrågor möjligheten att spendera en hösttermin på ett av elva lärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong.

Den interna utlysningen vid Högskolan Dalarna publiceras under sommaren. Sista datum för ansökan är i början av september. Varje lärosäte kan nominera maximalt tre personer.

Ansök om STINTs stipendium för Teaching Sabbatical för Teaching Sabbatical.

Teaching Sabbatical - STINT

STINT-ansökan

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
Senast granskad:
Senast granskad: