Forskningens dag 2023 – Materialteknik

Under Forskningsdagen hölls en presentation inom materialteknik. Docent Jayaraj Jayamani presenterade "Significance of Tribology and Corrosion towards Energy and Sustainability".
En talare bredvid en skärm
Madelene Håll

Tribologi är vetenskapen om ytor i mekanisk kontakt under relativ rörelse, och nyckelelementen är friktion, smörjning och slitage. Ett klassiskt exempel på friktion och slitage i ett vindkraftverk visades. För en forskare ger en undersökning av den slitna ytan under ett mikroskop ledtrådar för att kontrollera friktion och slitage. Korrosion är nedbrytning av material på grund av dess interaktion med den omgivande miljön och det kan betraktas som en sjukdom för metalliska material. Det finns olika former av korrosion, och en typ är Tribo-Corrosion, nedbrytning av ytor och material orsakad av kombinationen av nötning och korrosion. Det uppskattas att det kostar runt 2,5 biljoner amerikanska dollar att hantera korrosion. Således främjar forskning inom tribologi och korrosion direkt energieffektivitet, resursbevarande och hållbarhet.

Under presentationen visades resultat från ett forskningsprojekt relaterat till bergborrning där möjligheten att kunna ersätta hårdmetallverktyg innehållande kobolt med hårdmetallverktyg innehållande nickel har utvärderats. Resultaten av arbetet visar att de senare verktygen uppvisar lovande egenskaper, såväl ur nötnings- som korrosionssynpunkt, vilket gör det möjligt att på sikt eliminera kobolt,  ett ämne som är miljö och hälsofarligt, vid tillverkningen av verktygen.

Vidare beskrevs kortfattat fyra aktuella forskningsprojekt som involverar stål och titanlegeringar, varav några visades under eftermiddagens affischpresentationer. Forskningsprojekten inom materialteknik bidrar direkt till målen för hållbar utveckling (SDG 3, 9, 12, 13 och 17).

Materialteknik ämne

Materialteknik forskning

Globala Målen

Senast granskad:
Senast granskad: