ADSA 3rd Data Science Leadership Summit, Boston

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi deltog vid Data Science Leadership Summit i Boston den 8-10 maj. Mötet som arrangerades av Academic Data Science Alliance (ADSA) samlade uppskattningsvis ett 70-tal deltagare varav de allra flesta från USA.

Från Europa medverkade Högskolan Dalarna och Amsterdams Universitet. Några representanter för kanadensiska universitet deltog. Ett stort antal universitet, institut och colleges från hela USA var representerade varav merparten av de stora universiteten. Även några andra organisationer var representerade som American Statistics Organisation (ASA) och US Census Bureau (motsvarande Statistiska centralbyrån i Sverige).

Deltagarna var över lag seniora ledare, forskare och utbildare som har startat eller står i begrepp att starta verksamhet inom Data Science. Några av deltagarna har eller har haft högt uppsatta positioner i USA:s statsapparat, en hade nyligen varit rådgivare åt presidenten inom området. ADSA har även ett karriärnätverk för juniora forskare, några av dem deltog.

Mötet ägde rum vid Boston University i en nyuppförd byggnad som inhyste fakulteten för Computing & Data Sciences, en stor satsning där själva byggnaden uppgavs ha kostat 5 miljarder USD motsvarande ca 50 miljarder kronor vilket visar vilken betydelse Universitet i Boston tillmäter området.

På mötet diskuterades former för organisation och uppbyggnad av institutioner inom Data Science, rekrytering av lärare och forskare till dessa institutioner, finansiering av utbildning och forskning, samverkan med industri och framtiden för Data Science området. Utgångspunkten var helt naturligt ett nordamerikanskt perspektiv men de frågor som diskuterades var relevanta även ur ett svenskt/europeiskt perspektiv.

Data Science-området är under stark tillväxt i USA med stora satsningar på nationell nivå. ADSA är en relativt ny organisation - första ledarskapsmötet genomfördes 2018 - som har vuxit snabbt de senaste åren.

Ett syfte med vårt deltagande på mötet i Boston var att undersöka om det finns anledning för Högskolan Dalarna att bli medlemmar. Vi ser fördelar med det. Ett europeiskt lärosäte är i dagsläget med i nätverket, Amsterdams Universitet, Högskolan Dalarna skulle kunna bli det andra.

En grupp människor som minglar.
Konferensdeltagare samtalar under en paus i möteslokalen på 19 våningen i Center för Computing & Data Sciences. Joakim Storck
Byggnad vid vatten.
Nybyggda center för Computing & Data Sciences ligger vid Charles River på universitetets campus. Joakim Storck
Senast granskad:
Senast granskad: