Studiebesök för stadsutvecklingsprojekt

Måndag 29 januari gjorde studenterna i årskurs 3 på Bygg- och samhällsplanerarprogrammet samt studenterna från magisterprogrammet i energieffektivt byggande ett studiebesök i Gävle och Näringen-området.
Studenter tittar på och diskutera byggnader utomhus
Therese Olsson

Studenterna ska i två olika projekt titta på stadsutveckling i området.

Studiebesöket började hos Gävle kommun där studenterna fick höra om kommunens planer att utveckla Näringen och Nyhamn i Gävle där målet är att Näringen ska bli en av de mest hållbara stadsdelarna i Europa. Besöket fortsatte sedan med en bussresa till Alderholmen och Näringen.

Bygg- och samhällsplanerar program

Energieffektivt byggande program

Kontakt
Therese Olsson
Universitetsadjunkt byggteknik
Tony Svensson
Universitetslektor byggteknik
Senast granskad:
Senast granskad: