Forskare från högskolan föreläser i Kunskapskanalen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 13 och 14 september sänds föreläsningsserien Kunskap för ett gott samhälle i Kunskapskanalen. Serien består av sex föreläsningar som spelades in på Campus Falun innan sommaren.
Två kameramän filmar Mikael Swaréns föreläsning i ett bibliotek.

- I serien Kunskap för ett gott samhälle har vi samlat forskare från Högskolan Dalarna som visar allmänheten exempel på den bredd och kvalitet vår forskning har. Föreläsningarna handlar om forskning som bidrar till ett gott samhälle för nuvarande och kommande generationer - i hemmet, på förskolan, under idrotten och på semestern, säger forskningskommunikatör Malin Kull som är projektledare för föreläsningsserien.

Du som arbetar på Högskolan Dalarna får gärna hjälpa till att sprida information om dessa föreläsningar via dina sociala medier. Tagga, dela, gilla och kommentera gärna på de inlägg vi gör kring detta på LinkedIn och Facebook. Varje interaktion hjälper till att sprida vår forskning så att fler kan ta del av den.

Högskolan Dalarna på Linkedin

Högskolan Dalarna på Facebook

Serien Kunskap för ett gott samhälle

Serien består av sex föreläsningar som redan finns publicerade på UR-Play. Vi lägger även upp dem som nyheter på högskolans externwebb du.se.

Se föreläsningarna i serien Kunskap för ett gott samhälle på UR Play

Hur minskar vi antalet hjärnskakningar i ishockey?

Mikael Swarén, forskare i idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan Dalarna

Inom ishockey är förekomsten av hjärnskakningar är alarmerande hög. I den här föreläsning berättar Mikael Swarén om hur forskare använder sensorer i tandskydd för att kartlägga hur mycket våld mot huvudet som ishockeyspelare utsätts för.

Sänds i Kunskapskanalen den 13 september klockan 14:00

Läs mer på du.se: Målet: Färre hjärnskakningar i ishockey

Energirenovering lönar sig

Jonn Are Myhren, docent i byggteknik vid Högskolan Dalarna

Hur kan vi renovera våra bostäder så att de blir både energieffektiva och samtidigt trevliga och hälsosamma att bo i? Jonn Are Myhren är docent i byggteknik, i den här föreläsningen kommer han med tips till villaägare och fastighetsägare som ska renovera.

Sänds i Kunskapskanalen den 13 september klockan 14:20

Läs mer på du.se: Solklar forskning - renovera för att må bättre och spara energi

Hållbar turism i Sälen

Beatrice Waleghwa, doktorand i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna

Under högsäsong femdubblas antalet invånare i Sälen. Det påverkar miljön, det lokala samhället och skapar stora transportutmaningar. Beatrice Waleghwa doktorerar inom turismvetenskap och berättar i den här föreläsningen om hur de involverar lokalinvånare, turister och näringsidkare för att skapa hållbara lösningar.

Sänds i Kunskapskanalen den 13 september klockan 14:40

Läs mer på du.se: Så ska Sälen utvecklas till en hållbar destination

Hur blir lek levande?

Nadezda Lebedeva, filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

Nadezda Lebedeva har undersökt hur man studerar barns lek och berättar i den här föreläsningen om några intressanta faktorer om nyanlända barns lek i svenska förskolan.

Sänds i Kunskapskanalen den 14 september klockan 14:00

Läs mer på du.se: Lekens betydelse för barns trygghet

Hur påverkar migration föräldraskapet?

Fatumo Osman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna

Vad händer när den viktigast uppgiften - att vara förälder - vänds upp och ner på en plats där allt är nytt och främmande? Fatumo Osman, docent i omvårdnad, berättar om lösningar som får stor betydelse för föräldrar, barn och samhället.

Sänds i Kunskapskanalen den 14 september klockan 14:15

Läs mer på du.se: Föräldraprogram ökade den psykiska hälsan hos nyanlända

Varför skapar religion rädsla?

Tomas Axelsson, docent i religionssociologi och verksamhetsledare Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), Högskolan Dalarna

Uppfattningar om religion pendlar mellan ytterligheter. Å ena sidan uppfattas religion som en god civilisatorisk kraft som kan bidra till ett gemensamt samhällsbygge. Å andra sidan som konfliktdrivande och bidragande till separatism och extremism. I föreläsningen diskuterar Tomas Axelson religionspluralism och villkoren för religiös samexistens genom förhållningssättet ”disagreeing well together”.

Sänds i Kunskapskanalen den 14 september klockan 14:35

Läs mer på du.se: Varför skapar religion rädsla?

Senast granskad:
Senast granskad: