Dekanerna informerar – september 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Nya ledamöter till granskningsutskottet eftersöks och du kan läsa mer om varför det blir en försening av pågående granskning av lärosätets forskning.
Två kvinnor en man står inomhus glada.
Anna Annerberg. Carl Olsmats och Linda Vixner. Anders Gårdestig

Vi söker tre nya ledamöter till granskningsutskott

Ett uppdrag som ledamot av granskningsutskottet för Institutionen för lärarutbildning (UGU ILU) behöver tillsättas omgående. Mandatperioden avslutas i juni 2025. Två uppdrag som ledamöter i granskningsutskottet för Institutionen för kultur och samhälle (UGU IKS) blir lediga vid årsskiftet. Uppdragen utgör 5 % av en heltidstjänst under en mandatperiod på 1,5 respektive 3 år. Vi välkomnar intresseanmälningar från disputerade lärare med sin huvudsakliga sysselsättning inom utbildning och forskning på institutionen (ILU respektive IKS). Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Pierre Vogel pvo@du.se senast den 4 oktober.

Länk till utvärderingar i UFN:s regi

Vi söker ny suppleant till Disciplinnämnden

Ett uppdrag som suppleant i Disciplinnämnden är vakant från och med årsskiftet. Anette Lindgren svarar på frågor om uppdragets innehåll, längd och omfattning. Du som söker ska vara disputerad och ha din huvudsakliga sysselsättning inom utbildning och forskning på HDa. Du behöver även kunna läsa och förstå svenska. Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Pierre Vogel senast den 4 oktober.

Länk till disciplinnämnden

Försening av pågående granskning av lärosätets forskning

Den utvärdering av samtliga institutioners forskning som pågår kommer att försenas en månad på grund av personalförändringar i arbetsgruppen. Dick Åhman ingår från och september i arbetsgruppen. Dialoger mellan externa sakkunniga och institutionerna pågår och det som fördröjts är den lärosätesövergripande sammanställningen.

Länk till utskott för granskning av forskningsverksamheten, UGF

 

Kontakt
Linda Vixner
Universitetslektor medicinsk vetenskap (Tjänstledig)
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Carl Olsmats
Universitetslektor industriell ekonomi
Senast granskad:
Senast granskad: