Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-12

Lek i förskolan (GPG2Y7)

V3HHM (VT24, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Davidsson, F. (2020). Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144140605
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 40 sidor.
  Bok / Antologi
 • Eidevald, C., & Engdahl, I. (2018). Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127757
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 13 sid. Finns tillgänglig i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger : om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112180
  Bok / Antologi
 • Hallgren, E. (2018). Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama: Samspel i roll i en fiktiv verksamhet. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-153424.
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 25 sidor.
  Avhandling
 • Heikkilä, M., Andersson Schaeffer, J., Saler, K., et al. (2020). Rum i förskolan : för barns lek och lärande (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827943
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 15 sid. Finns tillgänglig i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Jensen, M. (2013). Lekteorier (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089973
  Läsanvisning:Valda delar ca. 10 sidor. Finns tillgänglig i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Kristoffersen, B. (2015). Gunilla Lindqvists lekpedagogiske arbeidsmåte - en didaktisk modell. I H. Strømsøe (Red.), Drama og skapande prosesser i barnehagen ( ss. 49-65). Bergen: Fagboksforlaget.
  Läsanvisning:Sid. 49-63. Finns tillgänglig i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lecusay, R., & Nilsson, M. (2020). Lek i förskolan. I G. Åsén (Red.), Vad säger forskningen om svensk förskola? ( ss. 77-88).
  Läsanvisning:Finns tillgänglig i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindqvist, G. (2002). LEKENS ESTETIK. Psyke & Logos, 23(2), s. 14. DOI: 10.7146/pl.v23i2.8598
  Läsanvisning:Finns tillgänglig i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Lindqvist, G. (1995). The Aesthetics of Play: A Didactic Study of Play and Culture in Preschools.. (Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsala Studies in Education 62).
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 100 sid.
  Avhandling
 • Lundström, S., Donner, P., & Heikkilä, M. (2022). Children excluding other children from play through passive resistance by ignoring and neglecting. Journal of Early Childhood Education Research, 11(2), 223-242. Hämtad från https://journal.fi/jecer/article/view/119865/71436.
  Tidskriftsartikel
 • Löfdahl Hultman, A. (2014). Kamratkulturer i förskolan : en lek på andras villkor (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114528
  Bok / Antologi
 • Poli, S. (2016). Mamma jag lekit dig. I Inifrån och utifrån : om praktisk kunskap i förskolan ( ss. 195-218). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-30945.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Skolforskningsinstitutet. (2019). Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor - undervisning i förskolan. Hämtad från https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/systematiska-forskningssammanstallningar.
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 30 sidor.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 2018. Stockholm: Skolverket.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Myndighetspublikation
 • Tellgren, B. (2004). Förskolan som mötesplats : barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal. (Licentiatavhandling, Örebro universitet, Örebro). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-1174.
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 23 sidor.
  Avhandling
 • Vygotskij, L. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen (1 uppl.). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171730114
  Läsanvisning:Valda sidor, ca. 14 sidor. Finns tillgänglig i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Wagman, L., & Jarl, R. (2023). Vi lekte och lekte och lekte så det var underligt att vi inte lekte ihjäl oss. I M. Magnusson, & I. Pramling Samuelsson (Red.), Den lekande undervisande förskolläraren: Lekresponsiv undervisning i praktiken (1 uppl., ss. 33-42). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:Finns tillgänglig i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Öhman, M. (2019). Värna barns lekstyrka (Första upplagan). Stockholm: Gothia fortbildning. ISBN: 9789177411161
  Läsanvisning:Valda delar, ca. 155 sid.
  Bok / Antologi
 • Annat material om max 200 sidor kan tillkomma.
  Text