Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-11

Arabiska: Kandidatexamensarbete (AR2012)

V3HEF (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Al-Qisi, N. H. (1989). al-Bahth wa al-Maktaba Jamiat Baghdad.
  Bok / Antologi
 • Dayf, S. (1998). al-Bahth al-Adabi Dar al-Ma’arif.
  Bok / Antologi
 • Ibrahim, A. A. (2000). Usas al-Bahth al-Almi Mu’assasat al Warraq.
  Bok / Antologi
 • Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text