Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-16

Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik (EN3077)

V3HBD (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Litteratur som är relevant för det valda ämnet för examensarbetet. Studenten förväntas kunna söka efter, utvärdera och använda relevant litteratur på ett självständigt sätt i examensarbetet.
    Text