Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-03

Nybörjarsvenska för internationella studenter II (SS1061)

V3H99 (VT24, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Rehnqvist, G. (2016). Svenska för utländska studenter (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109480
    Läsanvisning:Kapitel 9-16
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Helander, A., & Parada, M. (2017). På svenska! (Första upplagan). Lund: Folkuniversitetets förlag. ISBN: 9789174347043
    Läsanvisning:Frivilligt: Grammatik, för den som vill läsa mer om svensk basgrammatik
    Bok / Antologi