Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-05

Tyska: Examensarbete (TY2007)

V3GZ8 (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Allkemper, A., & Eke, N. O. (2018). Literaturwissenschaft (6 uppl.). Paderborn: Wilhem Fink Verlag. ISBN: 3825225909
  Läsanvisning:För litteraturvetenskaplig inriktning
  Bok / Antologi
 • Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056456
  Läsanvisning:För språkvetenskaplig inriktning
  Bok / Antologi
 • Kurslitteratur väljs individuellt i samråd med handledare.
  Text

Referenslitteratur

 • Bartschat, B. (1996). Methoden der Sprachwissenschaft : von Hermann Paul bis Noam Chomsky Berlin: Erich Schmidt. ISBN: 3-503-03740-3
  Bok / Antologi
 • Martínez, M., & Scheffel, M. (2016). Einführung in die Erzähltheorie (10 uppl.). München: Beck. ISBN: 9783406699696
  Bok / Antologi
 • Porzig, W. (1993). Wunder der Sprache : Probleme, Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft (9 uppl.). Tübingen: Francke. ISBN: 3-8252-0032-9
  Bok / Antologi