Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-15

Audiovisuella produktionsprocesser (AU3004)

V3G65 (VT24, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Banks, M. J., Caldwell, J. T., & Mayer, V. (Red.). (2009). Production studies : cultural studies of media industries (1 uppl.). New York: Routledge. ISBN: 9780415997966
  Bok / Antologi
 • Benjamin, W. (2008). work of art in the age of mechanical reproduction (valfri). London: Penguin. ISBN: 9780141036199
  Läsanvisning:Läs essän "The Work of art in the age of mechanical reproduction"
  Bok / Antologi
 • Fredriksson, D., & Mattsson, H. T. (2021). Hedningarnas moraoud: innovation, fantasi och nygamla musikinstrument. Musikk og Tradisjon, 35, 73-98. DOI: 10.52145/mot.v35i.2058
  Tidskriftsartikel
 • Green, S., Southee, D., & Boult, J. (2014). Towards a Design Process Ontology. The Design Journal, 17(4), 515-537. DOI: 10.2752/175630614x14056185480032
  Tidskriftsartikel
 • Kress, G. R., & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse : the modes and media of contemporary communication (1 uppl.). London: Arnold. ISBN: 0340662921
  Bok / Antologi
 • Kress, G. R. (2010). Multimodality : a social semiotic approach to contemporary communication (1 uppl.). London: Routledge. ISBN: 9780415320610
  Bok / Antologi
 • Lindell, Rikard (2023): The dialectics of digitalization (work in progress-text).
  Text
 • Mooney, J. (2011). Frameworks and affordances: Understanding the tools of music-making. Journal of Music, Technology and Education, 3(2), 141-154. DOI: 10.1386/jmte.3.2-3.141_1
  Tidskriftsartikel
 • Swenberg, T., & Eriksson, Y. (2018). Film and Television Production as Audiovisual Design. The International Journal of Visual Design, 12(1), 39-51. DOI: 10.18848/2325-1581/cgp/v12i01/39-51
  Tidskriftsartikel
 • (2011). ) The migration of the aura, or how to explore the original through its facsimiles. I B. Lateur, & A. Lowe (Red.), Switching codes: thinking through digital technology in the humanities and the arts ( ss. 275-298). chicago: University of Chicago Press.
  Kapitel i bok (antologi)

Referenslitteratur

 • Fischer, O., & Götselius, T. (Red.). (2003). Maskinskrifter : essäer om medier och litteratur (1 uppl.). Gråbo: Anthropos. ISBN: 9185722243
  Läsanvisning:Läs kapitlen: "Grammofon, film, skrivmaskin", "Protected Mode" samt "Datoranalfabetismen"
  Bok / Antologi
 • Rosenblad, Johanna (2020) ’Den nya skogen’: Hur transmodal design kan användas som verktyg i en audiovisuell produktionsprocess. Magisteruppsats.
  Text
 • Schön, D. A. (2003). reflective practitioner : how professionals think in action (Repr.). Aldershot: Ashgate. ISBN: 1857423194
  Bok / Antologi