Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-01-03

Sexuell och reproduktiv hälsa (SR3009)

V3G4S (VT24, 100%, Dag, Normal, Gävle, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Ajne, G., Blomberg, M., & Carlsson, Y. (Red.). (2021). Obstetrik (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144142609
  Bok / Antologi
 • Bäckström, T., Landgren, B., & Kjölhede, P. (Red.). (2022). Gynekologi (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144144191
  Bok / Antologi
 • Christensson, K., Dykes, A., & Lindgren, H. (Red.). (2022). Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-13823-7
  Bok / Antologi
 • Ekdahl, J. (2017). Sexualitet och sexuella problem : bedömning och behandling enligt kognitiv beteendeterapi (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115375
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Bäckenbottenutbildning. Hämtad 2020-06-22 från http://backenbottenutbildning.se/.
  Webbsida
 • Ytterligare vetenskapliga artiklar, rapporter, föreläsningar samt annan relevant litteratur och material tillkommer i samråd med kursansvarig.
  Text

Referenslitteratur

 • (u.å.). Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om sexuellt överförda infektioner (STI). Hämtad 2022-12-07 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/sexuellt-overforda-infektioner-sti/.
  Läsanvisning:Om: Gonorré Hepatit B Hepatit C Hivinfektion/aids Klamydiainfektion Kondylom Syfilis
  Webbsida
 • (u.å.). Sveriges läkarförbund. Smittskyddsblad.. Hämtad 2022-12-07 från https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/.
  Läsanvisning:Om: Gonorré Hepatit A B C Hivinfektion/aids Klamydiainfektion Kondylom Syfilis
  Webbsida
 • Ulfig, N. (2012). Embryologi : en kortfattad lärobok (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144071152
  Bok / Antologi
 • Nagoski, E. (2021). Come as you are : the surprising new science that will transform your sex life (Revised and updated). New York, N.Y: Simon & Schuster Paperbacks. ISBN: 9781982165314
  Bok / Antologi