Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-18

Organisation - roller och intressenter (GPA2XX)

V3EGB (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Börnfelt, P. (2018). Arbetsorganisation i praktiken : en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127309
    Bok / Antologi
  • Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2021). Hur moderna organisationer fungerar (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144150956
    Bok / Antologi
  • Övriga texter som tillkommer läggs ut på LEARN.
    Text