Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-02-20

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning (IE1075)

V3E67 (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Bergman, B., & Klefsjö, B. (2020). Kvalitet från behov till användning (Sjätte upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144143088
    Bok / Antologi
  • Johansson, K. (1997). Driftsäkerhet och underhåll (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144002459
    Bok / Antologi