Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-15

Ryska II: Grammatik och skriftlig språkfärdighet (GRY28J)

V3E4U (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Wade, T. L. B. (2011). comprehensive Russian grammar (3 uppl.). Malden, MA: Wiley-Blackwell. ISBN: 9781405136396
    Bok / Antologi
  • Digitalt material, ca. 50 s..
    Text