Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-22

Förvaltningsrätt (RV1049)

V3E3W (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Zetterström, S. (2022). Juridiken och dess arbetssätt : en introduktion (4 uppl.). Uppsala: Iustus förlag. ISBN: 9789177371892
  Bok / Antologi
 • Ribbing, M., Sandström, L., & Örnberg, Å. (Red.). (2022). Författningssamling i förvaltningsrätt : 2022/23 (17 uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139025375
  Bok / Antologi
 • Bernitz, U., & Kjellgren, A. (2021). Introduktion till EU (Sjunde upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139024019
  Bok / Antologi
 • Strömberg, H., & Lundell, B. (2019). Handlingsoffentlighet och sekretess (Trettonde upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144126784
  Bok / Antologi
 • Lundin, O., & Björkman, U. (2020). Kommunen och lagen : en introduktion (Sjunde upplagan). Uppsala: Iustus förlag. ISBN: 9789177371250
  Bok / Antologi
 • Warnling Conradson, W. (2022). En introduktion till förvaltningsrätten (14 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139025788
  Bok / Antologi
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Övrigt:Även annan upplaga kan vara godtagbar
  Bok / Antologi
 • Ytterligare material tillkommer och tillhandahålls av läraren i digital form via Learn (ca 150 sidor).
  Text