Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-28

Eventstudier (GTR2K8)

V3DCD (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ett urval av elektroniska tidskriftsartiklar och bokkapitel.
    Text