Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-01-21

Teori och forskningsmetoder (TR3010)

V3AHV (VT22, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapliga artiklar.
    Text