Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-02-02

Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap (GIH253)

V3AFZ (VT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur relevant för examensarbetet väljs i samråd med handledaren.
    Text