Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-02-25

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre (VÅ3098)

V3A67 (VT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre
 • Allgulander, C. (2019). Klinisk psykiatri (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123707
  Bok / Antologi
 • Andershed, B., & Ternestedt, B. (Red.). (2020). Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144131078
  Bok / Antologi
 • Andersson, C., Hovelius, B., & Hunskår, S. (Red.). (2015). Allmänmedicin (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144084466
  Bok / Antologi
 • Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M., & Wijk, H. (Red.). (2017). Omvårdnad & äldre (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144102795
  Bok / Antologi
 • Briggs, J. K. (2019). Triage Protocols for Aging Adults [Elektronisk resurs]. (1 uppl.). Lippincott Williams & Wilkins. Hämtad från https://ebookcentral.proquest.com/lib/dalarna/reader.action?docID=5944617.
  E-bok eller PDF
 • Drevenhorn, E. (Red.). (2017). Hemsjukvård (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115856
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., Ehrenberg, A., Wijk, H., & Öhlen, J. (Red.). (2021). Omvårdnad på avancerad nivå. Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144136240
  Bok / Antologi
 • Hultgren, E. (Red.). (2021). Distriktssköterskans specialistområden (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144130576
  Bok / Antologi
 • Martin, L. (2018). Informatik i vården : hälsoinformatik för sjuksköterskor (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122342
  Bok / Antologi
 • Sand, L., & Strang, P. (2019). När döden utmanar livet (2 uppl.). Natur & Kultur Akademisk. ISBN: 9789127827745
  Bok / Antologi
 • Ternestedt, B., Österlind, J., Henoch, I., et al. (2017). De 6 S:n: en modell för personcentrerad palliativ vård (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116044
  Bok / Antologi
 • Wiklund Gustin, L. (Red.). (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123684
  Bok / Antologi
 • Vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.
  Text
2. Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och hemsjukvård
 • Add Health Media AB. (2019). Praktisk medicin. Hämtad 2019-12-05 från https://www.praktiskmedicin.se/.
  Webbsida
 • Cox, C. L. (Red.). (2015). Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144095035
  Bok / Antologi
 • Drevenhorn, E. (Red.). (2017). Hemsjukvård (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115856
  Bok / Antologi
 • Fossum, B. (Red.). (2019). Kommunikation: samtal och bemötande i vården (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120522
  Bok / Antologi
 • Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin] (3 uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning. ISBN: 9789188099600
  Bok / Antologi
 • Lindholm, C. (2018). Sår (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116013
  Bok / Antologi
 • Lingfors, H., & Persson, L. (2019). All-cause mortality among young men 24–26 years after a lifestyle health dialogue in a Swedish primary care setting: a longitudinal follow-up register study. BMJ Open, 9(1), 1-1. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-022474
  Tidskriftsartikel
 • Lövgren Heise, C. (2020). Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården (51 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147138289
  Bok / Antologi
 • Sahlén, K. (2009). An ounce of prevention is worth a pound of cure : preventive home visits among seniors (-). Umeå: Epidemiology & Public Health Sciences, Department of Public Health and Clinical Medicine. ISBN: 978-91-7264-825-8
  Bok / Antologi
 • Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-6-24.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. (2017). Fyss Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Hämtad 2019-12-05 från http://www.fyss.se/.
  Webbsida
 • Vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.
  Text