Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-04-01

Metoder för evidensbaserad vård I (VÅ1049)

V34NS (VT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144058719
  Läsanvisning:Kap 1 + Kap 10-11
  Bok / Antologi
 • Ejlertsson, G. (2019). Statistik för hälsovetenskaperna (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122694
  Bok / Antologi
 • Friberg, F. (Red.). (2017). Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115795
  Bok / Antologi
 • Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144113289
  Bok / Antologi
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Red.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Bok / Antologi
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice (Eleventh edition). Wolters Kluwer Health. ISBN: 9781975154141
  Bok / Antologi

Referenslitteratur