Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-02-20

Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU) (PG1060)

V34GF (VT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bruce, B., & Riddersporre, B. (Red.). (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127147072
  Bok / Antologi
 • Dalen, M. (2015). Intervju som metod (2 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140688293
  Bok / Antologi
 • Irisdotter, S., Paulin, A., & Grönlien Zetterqvist, K. (2016). Etik i professionellt lärarskap (2 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140694751
  Bok / Antologi
 • Johansson, E. (2011). Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan.. Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Jonsson, A., Williams, P., & Pramling Samuelsson, I. (2017). Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare. Forskning om undervisning och lärande, 5(1), 90-109.
  Tidskriftsartikel
 • Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter : om skapande lekpedagogik i förskola och skola (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144613911
  Bok / Antologi
 • Olsson, M. (2016). Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn. (Doktorsavhandling, Stockholms Universitet, Stockholm).
  Avhandling
 • Pihlgren, A. S. (2017). Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127818392
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2016). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. Stockholm: Skolverket.
  Myndighetspublikation
 • Stier, J., & Riddersporre, B. (2019). Interkulturellt arbete i förskolan : med läroplanen som grund (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127822726
  Läsanvisning:(Valda delar.)
  Bok / Antologi
 • Artiklar och andra texter om ca 100 sidor kan tillkomma.
  Text