Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-19

Examensarbete för högskoleexamen i Informatik (IK1094)

V34ES (VT20, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
  Övrigt:Finns även som e-bok.
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Björklund, M., & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059853
  Bok / Antologi
 • Linton, M. (2019). Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127823938
  Bok / Antologi