Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-18

Spanska III med didaktisk inriktning (SP2016)

V33T3 (VT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.