Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-20

Spanska II med didaktisk inriktning (SP1054)

V33T2 (VT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik
 • Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2003). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningsbok. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2003). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningsbok. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2011). Gramática didáctica del español. Madrid: SM.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2011). Gramática didáctica del español. Madrid: SM.
  Bok / Antologi
 • Gutiérrez Araus, M. (2014). Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua. Arco libros.
  Bok / Antologi
 • Gutiérrez Araus, M. (2014). Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua. Arco libros.
  Övrigt:EN FORMA DIGITAL: http://store.torrossa.it/resources/9788476359389?ref=http://store.torrossa.it/resources/9788476359389
  Bok / Antologi
2. Akademiskt skrivande
 • Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056456
  Bok / Antologi
 • Regueiro Rodríguez, M. L. & Sáez Rivera, D. (2013). El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. 2 uppl. Madrid: Arco/Libros. ISBN: 9788476358696
  Bok / Antologi
 • Selden, R., Widdowson, P. & Brooker, P. (2001). La teoría literaria contemporánea. 3 uppl. Barcelona: Ariel. ISBN: 9788434425040
  Bok / Antologi
 • Kompendium med olika texter (ca. 75 s).
  Text
3. Språklig variation i den spansktalande världen
 • García Mouton, P. (1994). Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Medina López, J. (1999). Historia de la lengua española I. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Ramírez Luengo, J. L. (2007). Breve historia del español de América. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Annat material: digitala publikationer och kompendium innehållande vetenskapliga artiklar (150 s).
  Text
4. Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig-nutid)
 • Fernán-Gómez, F. (2016). Las bicicletas son para el verano. Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi
 • Gopegui, B. (2014). El comité de la noche. Barcelona: Random House.
  Bok / Antologi
 • Martín Gaite, C. (2009). El cuarto de atrás. Madrid: Siruela.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios. Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • El laberinto del fauno (Guillermo del Toro). (2006). [Film].
  Film (fysisk)
 • Hermosa Juventud (Jaime Rosales). (2014). [Film].
  Film (fysisk)
 • Tierra y libertad / Land and freedom (Ken Loach). (1995). [Film].
  Film (fysisk)
5. Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid)
 • También la lluvia. (2010). [DVD]. Regisserad av Bollaín, I.
  Övrigt:Valfri upplaga. DVD eller strömmande media (iTunes, Netflix, Google Play Store, osv.).
  Film (fysisk)
 • La noche de 12 años. (2018). [DVD]. Regisserad av Brechner, Á.
  Övrigt:Valfri upplaga. DVD eller strömmande media (iTunes, Netflix, Google Play Store, osv.).
  Film (fysisk)
 • Ferré, R. (2006). Maldito amor. Aula Atlántica. México: FCE.
  Bok / Antologi
 • José Miguel, J. M. (2010). Antología crítica del cuento hispanoamericamo del siglo XX (1920-1980) 2. La gran síntesis después. Senaste upplagga. Madrid: Alianza.
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2004). Diccionario de términos literarios. Senaste upplaga. Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • Puig, M. (2012). El beso de la mujer araña. Senaste upplaga. Barcelona: Seix Barral.
  Bok / Antologi
 • Shaw, D. L. (2005). Nueva narrativa hispanoamericana.. Senaste upplaga. Madrid: Cátedra.
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik II A
 • Dunkels, E. & Lindgren, S. (red.). (2014). Interaktiva medier och lärande miljöer. Malmö: Gleerups.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2018). Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:Tillgänglig på www.skolverket.se
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2006). Läroplan för de frivilliga skolformena Lpf-94. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:[valda delar]
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. 5 uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB.
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur i form av artiklar, mm. tillkommer (cirka 200 sidor).
  Text
7. Språkdidaktik II B

Referenslitteratur

Delkurser

1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik
 • Butt, J. & Benjamin, C. (2000). A New Reference Grammar of Modern Spanish. McGraw-Hill.
  Bok / Antologi
 • Butt, J. & Benjamin, C. (2000). A New Reference Grammar of Modern Spanish. McGraw-Hill.
  Bok / Antologi
 • Falk, J. & m fl. (1994). Modern spansk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  Bok / Antologi
 • Falk, J. & m fl. (1994). Modern spansk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2003). Nuevo manual de español correcto (Tomo I y II). Madrid: Editorial: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2003). Nuevo manual de español correcto (Tomo I y II). Madrid: Editorial: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (1600). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (1600). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser). Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • López García, Á. (2005). Gramática cognitiva para profesores de español L2: cómo conciben los hispanohablantes la gramática. Madrid: Arco Libros.
  Bok / Antologi
 • López García, Á. (2005). Gramática cognitiva para profesores de español L2: cómo conciben los hispanohablantes la gramática. Madrid: Arco Libros.
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (1600). Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (1600). Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (1600). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (1600). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
2. Akademiskt skrivande
 • Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis. 1 uppl. Barcelona: Gedisa. ISBN: 9788474328967
  Bok / Antologi
 • Montolío Durán, E. (red.). (2000). Manual práctico de escritura académica (vol. II). 1 uppl. Barcelona: Ariel. ISBN: 9788434428683
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios. 1 uppl. Madrid: Espasa Calpe. ISBN: 9788467036916
  Bok / Antologi
 • Sullà Álvarez, E. (1993). Teoría de la novela. Antología de textos del siglo XX. 1 uppl. Barcelona: Crítica. ISBN: 9788474237887
  Bok / Antologi
3. Språklig variation i den spansktalande världen
 • Alvar, M. (red.). (2000). Manual de dialectología hispánica. El Español de América. Barcelona: Ariel Lingüística.
  Bok / Antologi
 • Alvar, M. (red.). (1999). Manual de dialectología hispánica. El español de España. Barcelona: Ariel Lingüística.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser). 1 uppl. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Mondéjar Cumpián, J. (2002). Castellano y español. Dos nombres para una lengua en su marco literario, ideológico y político. Granada: Universidad de Granada.
  Bok / Antologi
 • Phaires, D. (2007). Breve historia de la lengua española. London: The University of Chicago Press.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid: Espasa-Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
 • Torrens Álvarez, M. J. (2007). Evolución e historia de la lengua española. Madrid: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • VV. AA. (2010). Diccionario de americanismos. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:https://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer
  Bok / Antologi
4. Litteratur, film och samhälle i Spanien (inbördeskrig-nutid)
 • Beevor, A. (2011). La Guerra Civil española. Barcelona: Planeta.
  Bok / Antologi
 • Brown, G. (2008). Historia de la literatura española. 6/1. El siglo XX (del 98 a la Guerra Civil). Barcelona: Ariel.
  Bok / Antologi
 • Miguel, S. (1997). España: Historia, literatura y arte. Malmö: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Moreiro, J. (2004). Cómo leer textos literarios. Madrid: Edaf.
  Bok / Antologi
5. Litteratur, film och samhälle i Latinamerika (1900 - nutid)
 • Álvarez-Solar, M. C. & Fonseca, E. (2006). Sociedad y cultura en América Latina. Senaste upplaga. Bergen: Fagbokforlaget.
  Bok / Antologi
 • Camacho Padilla, F., Masoliver, J. & Vidales, C. (2009). América Latina. Senaste upplaga. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  Bok / Antologi
 • Castro, A. & Jiménez Tornatore, E. (red.). (2013). Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas. Senaste upplaga. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Moreiro, J. (1996). Cómo leer textos literarios : el equipaje del lector. Senaste upplaga. Madrid: EDAF.
  Bok / Antologi
6. Språkdidaktik II A
 • Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: MECD y Anaya, traducido y adaptado por el Instituto Cervantes.
  Övrigt:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
  Bok / Antologi
 • Díaz, L. & Aymerich, M. (2003). La destreza escrita. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Estévez Coto, M. & Fernández de Valderrama, Y. (2006). El componente cultural en la clase de E/LE. Madrid: Edelsa. ISBN: 9788477116424
  Bok / Antologi
 • Sánchez Lobato, J. & Santos Gargallo, I. (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). Alcobendas (Madrid): SGEL. ISBN: 9788497780513
  Bok / Antologi
 • Vázquez, G. (2000). La destreza oral. Madrid: Edelsa. ISBN: 8477114374
  Bok / Antologi
 • VV. AA.. (1600). Diccionario de términos clave de ELE. Instituto Cervantes. ISBN: 9788469157107
  Övrigt:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
  Bok / Antologi
7. Språkdidaktik II B