Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-05-24

Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete (GSP2KS)

H3JBU (HT24, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144048262
  Bok / Antologi
 • Jiménez Ruiz, J. L. (2006). Metodología de la investigación lingüística. Alicante: Universidad de Alicante. ISBN: 8479089032
  Bok / Antologi
 • Lagerholm, P. (2010). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056456
  Bok / Antologi
 • Inom ramen för examensarbetet studeras ytterligare relevant vetenskaplig litteratur inom uppsatsens ämnesområde (motsvarande c:a 1000 s.). Litteratur väljs i samråd med handledaren.
  Text

Referenslitteratur

 • Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144013957
  Bok / Antologi
 • Carrasco, J. & Calderero Hernández, J. F. (2000). Aprendo a investigar en educación. Madrid: Ediciones Rialp. ISBN: 8432133183
  Bok / Antologi
 • Johnson, K. (2008). Quantitative Methods in Linguistics. Oxford: Blackwell. ISBN: 1405144254
  Bok / Antologi
 • López Morales, H. (1994). Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones Colegio de España. ISBN: 8486408377
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • Strömquist, S. (2010). Uppsatshandboken: Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9789173828529
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Real Academina Española. Tillgänglig: https://dle.rae.es/ [2019-12-10].
  Webbsida