Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-09

Teman inom tillämpad engelsk lingvistik (EN3075)

H3FMR (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • MODUL 1 – TRADITIONELLA OMRÅDEN INOM TILLÄMPAD LINGVISTIK / TRADITIONAL AREAS IN APPLIED LINGUISTICS:.
  Text
 • Hunston, S. (2002). "Applications of Corpora in Applied Linguistics" [ch 5]. I S. Hunston (Red.), Corpora in Applied Linguistics ( ss. 96-136). Cambridge: Cambridge University Press.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Övrig litteratur om cirka 300 sidor tillkommer. / Additional reading amounting to approximately 300 pages.
  Text
 • MODUL 2 – DYNAMISKA OMRÅDEN INOM TILLÄMPAD LINGVISTIK / DYNAMIC AREAS IN APPLIED LINGUISTICS:.
  Text
 • Kurslitteraturen för detta kursmoment varierar från termin till termin. / The reading list for this module will vary from term to term.
  Text