Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-26

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv (GSS2BY)

H3FHY (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Andersson, L. (2001). Språktypologi och språksläktskap (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9147051183
  Bok / Antologi
 • Bolander, M. (2012). Funktionell svensk grammatik (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105243
  Bok / Antologi
 • Bolander, M. (2012). Funktionell svensk grammatik (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105250
  Bok / Antologi
 • Ekberg, L. (2013). Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 259-279). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Ellis, R. (2006). Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective. TESOL Quarterly, 40(1), 83-107. DOI: 10.2307/40264512
  Tidskriftsartikel
 • Enström, I. (2016). Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning (2 uppl.). Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9789173828888
  Bok / Antologi
 • Källström, R. (2012). Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055732
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I. (1997). Apropå barn och badvatten – om grammatik och fokusering på form i dagens språkundervisning. I G. Tingbjörn,, & A. Andersson (Red.), Svenska som andraspråk och andra språk: festskrift till Gunnar Tingbjörn (1 uppl., ss. 245-262). Göteborg: Institutionen för svenska språket. Göteborgs universitet.
  Läsanvisning:Finns i Learn
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lundin, K. (2017). Tala om språk : grammatik för lärarstuderande (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121123
  Bok / Antologi
 • Philipsson, A. (2013). Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. I Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 121-150). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Viberg, Å. (1991). Utvärdering av Skolförberedelsegrupper i Rinkeby: en longitudinell djupstudie av språkutvecklingen. Rapport 4. Stockholm: Stockholms universitet. (s. 43-57) (Scannad med tillstånd och finns tillgänglig i Learn).
  Text

Referenslitteratur

 • Ballardini, K., Stjärnlöf, S., & Viberg, Å. (1986). Mål : svenska som främmande språk (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127501493
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Dahl, Ö. (2003). Grammatik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144018444
  Bok / Antologi
 • Flyman Mattsson, A. (2021). Andraspråkets grammatik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129129
  Bok / Antologi
 • Flyman Mattsson, A. (2021). Andraspråkets grammatik : övningsbok (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144129136
  Bok / Antologi
 • Hultman, T. G. (2010). Svenska Akademiens språklära (1 uppl.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113029504
  Bok / Antologi
 • Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144052052
  Bok / Antologi
 • Skolverket, Kursplaner i svenska som andraspråk. (www.skolverket.se).
  Text