Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
 
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-16

Reviderad 2023-06-22

Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning (GIH2M3)

H3FC8 (HT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Arvidson, M., Engdahl, C., & Heikkinen, S. (Red.). (2022). Hur kan vi förstå rörelse? : Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147145393
  Bok / Antologi

Delkurser

1. Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 1
 • Alfrey, L., O’Connor, J., Phillipson, S., et al. (2017). Attitudes of pre-service physical education teachers to healthism: Development and validation of the Attitude Towards Healthism Scale (ATHS). European Physical Education Review, 25(2), 424-437. DOI: 10.1177/1356336x17742665
  Tidskriftsartikel
 • Quennerstedt, M. (2018). Healthying physical education - on the possibility of learning health. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(1), 1-15. DOI: 10.1080/17408989.2018.1539705
  Tidskriftsartikel
 • Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127110273
  Bok / Antologi
 • Brolin, M. (2014). Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral (Lic. avhandling). Örebro: Örebro universitet.
  Bok / Antologi
 • Graffman-Sahlberg, M. (2015). Fysisk hälsa som lärobjekt : en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa (1 uppl.). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. ISBN: 978-91-7000-150-5
  Bok / Antologi
 • Larsson, H. (2016). Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147121960
  Bok / Antologi
 • Quennerstedt, M. (2018). Healthying physical education - on the possibility of learning health. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(1), 1-15. DOI: 10.1080/17408989.2018.1539705
  Tidskriftsartikel
 • Å, H. (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisningen.. (Licentiatavhandling, Örebro Universitet, Örebro).
  Avhandling
 • (2014). Health education : critical perspectives (1 uppl.). London: Routledge. ISBN: 9780415815956
  Bok / Antologi
 • Skolbarnshälsovanor i Sverige 2013/14 Grundrapport.
  Text
 • (2014). Svenskar rör sig för lite. Svensk idrottsforskning, 2(2), s. 2.
  Tidskriftsartikel
2. Friluftsliv med didaktisk inriktning 1
 • Brugge, B. (2011). Planerafor friluftsliv. I Planera för friluftsliv ( ss. s. 20). Stockholm: Liber.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Cuthbertson, B., Socha, T. L., & Potter, T. G. (2004). The double-edged sword: Critical reflections on traditional and modern technology in outdoor education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 4(2), 133-144. DOI: 10.1080/14729670485200491
  Tidskriftsartikel
 • Ekholm, S. (2009). Kajakhandboken : mer än 200 tips och råd som gör dig till en bättre paddlare (1 uppl.). Stockholm: Calazo. ISBN: 9789197818117
  Bok / Antologi
 • Humberstone, B. (2007). The ‘outdoor industry’ as social and educational phenomena: Gender and outdoor adventure/education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 1(1), s. 16. DOI: 10.1080/14729670085200041
  Tidskriftsartikel
 • Mikaels, J., & Asfeldt, M. (2016). Becoming-crocus, becoming-river, becoming-bear: A relational materialist exploration of place(s). Journal of Outdoor and Environmental Education, 20(2), 2-13. DOI: 10.1007/bf03401009
  Tidskriftsartikel
 • Sandell, K., & Öhman, J. (2013). An educational tool for outdoor education and environmental concern. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(1), 36-55. DOI: 10.1080/14729679.2012.675146
  Tidskriftsartikel
 • Sjödin, C. (2016). Simlärarboken (3 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745911
  Bok / Antologi
 • Det ar inte bara fråga om snö, det är mer komplext än så - om nysvenskar och skidåkning. Rapport 2006:47. Karlstad Universitet..
  Text
 • (2011). Planerafor friluftsliv. I B. Brtigge, M. Glantz, & K. Sandell (Red.), Planerafor friluftsliv. I: Britta Brtigge, Mats Glantz & Klas Sandell (Red), ( ss. s. 20). Stockholm: Liber.
  Kapitel i bok (antologi)
3. Mål- och nätspel med didaktisk inriktning
 • Grenier, M., & Kearns, C. (2012). The Benefits of Implementing Disability Sports in Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 83(4), 23-27. DOI: 10.1080/07303084.2012.10598758
  Tidskriftsartikel
 • Halling, A., Ronglan, L. T., & Teng, G. (Red.). (2009). Ballspill over grenser : skandinaviske tilnærminger til læring og utvikling (11 uppl.). Oslo: Akilles. ISBN: 9788272862212
  Bok / Antologi
 • Teng, G. (2013). Uppdrag samspel - en studie om elevers samspelskunnande i bollspel i ämnet idrott och hälsa. (Licentiatavhandling, Göteborgs Universitet, Göteborg).
  Avhandling
 • Griffin, L.L. & Richard, J-F. (2003) Using Authentic Assessment to Improve Students' Net/Wall Game Play. Teaching Elementary Physical Education. March..
  Text
 • McNeill, M. & Fry, J.M. (2003) Teaching Net/Wall Games in Elementmy Schools. Teaching Elementmy Physical Education. January. 22-26..
  Text
 • Lundvall, S. (Red.). (2023). Boll och bollspel i skolan : lek, lärande och rörelse (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147148059
  Bok / Antologi
4. Rörelse, rytm och dans med didaktisk inriktning
 • Bardon, E. (2017). Koppla bort autopiloten : normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning (1 uppl.). Stockholm: Lärarförlaget. ISBN: 9789188149169
  Bok / Antologi
 • Larsson, H. (2016): Idrott och hälsa: Igår, I dag I morgon Stockholm: Liber (333 s.)(valda delar 50 s.).
  Text
 • Mattsson, T. (2016). Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa (Första upplagan). Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org. ISBN: 9789185645237
  Bok / Antologi
 • Nyberg, G., & Meckbach, J. (2017). Exergames ‘as a teacher’ of movement education: exploring knowing in moving when playing dance games in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 22(1), 1-14. DOI: 10.1080/17408989.2015.1112778
  Tidskriftsartikel
 • Arvidson, M., Engdahl, C., & Heikkinen, S. (Red.). (2022). Hur kan vi förstå rörelse? : Labans rörelseramverk, sociologi och didaktik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147145393
  Bok / Antologi
5. Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära med didaktisk inriktning
 • Arbetsmiljöverket (2012a) Belastningsergonomi (AFS 2012:2). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och allmänna råd om belastningsergonomi. ( 44 s).
  Text
 • Arbetsmiljöverket (20126) Checklista-Belastningsergonomi. Checklista för bedömning - utifrån föreskriftema om belastningsergonomi (AFS 2012:2). (19 s.).
  Text
 • Arbetsmiljöverket (2014) Checklista - Skolor. Checklista som fokuserar på skolans systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning, våld och hot samt buller, ventilation och lokaler. (14 s.).
  Text
 • Arbetsmiljöverket (2017) Arbetsmiljön i skolan. (16 s.).
  Text
 • Enghardt Barbieri, H (2013). Synen på bra matvanor och kostråd- en utvärdering av Livsmedelsverket. Rapport nr 22. Sweden: Livsmedelverket, National Food Agency..
  Text
 • NNR (2012) Nordiska Näringsrekommendationer. Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Livsmedelsverket. (79 s.)..
  Text
 • Rosen, M (2004). Mat och hälsa i undervisningen -skolan och lärarutbildningen. Rapport nr 13. Sweden: Livsmedelsverket..
  Text
 • Sepp, H., Hoijer, K & Wendin, K. (2016) Barns matvanor ur ett sensoriskt och pedagogiskt perspektiv. Rapport nr 11. Sweden: Livsmedelverket, National Food Agency..
  Text
 • Sveriges kommuner & landsting (2018) Skol-OSA: Ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS 2015:4) (28 s.).
  Text
6. Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 2
 • Alfrey, L., O’Connor, J., Phillipson, S., et al. (2017). Attitudes of pre-service physical education teachers to healthism: Development and validation of the Attitude Towards Healthism Scale (ATHS). European Physical Education Review, 25(2), 424-437. DOI: 10.1177/1356336x17742665
  Tidskriftsartikel
 • Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127110273.
  Text
 • Brolin, M. (2014). Hälsoarbete i skolan : mer än motion, morötter och moral (Lic. avhandling). Örebro: Örebro universitet.. (Licentiatavhandling, Örebro Universitet, Örebro).
  Avhandling
 • Graffman-Sahlberg, M. (2015). Fysisk hälsa som lärobjekt : en laborativ undervisningsmodell i idrott och hälsa (1 uppl.). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. ISBN: 978-91-7000-150-5
  Bok / Antologi
 • Larsson, H. (2016). Idrott och hälsa : i går, i dag, i morgon (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147121960
  Bok / Antologi
 • H, Å. (2015). Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisningen.. (Licentiatavhandling, Örebro Universitet, Örebro).
  Avhandling
 • (2014). Health education : critical perspectives (1 uppl.). London: Routledge. ISBN: 9780415815956
  Bok / Antologi
 • Skolbarnshälsovanor i Sverige 2013/14 Grundrapport..
  Text
 • (2014). Svenskar rör sig för lite. Svensk idrottsforskning, 2(2), s. 2..
  Text
 • Quennerstedt, M. (2018). Healthying physical education - on the possibility of learning health. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(1), 1-15. DOI: 10.1080/17408989.2018.1539705
  Tidskriftsartikel
7. Friluftsliv med didaktisk inriktning 2
 • Emmelin, L. (2010). Planera för friluftsliv : natur, samhälle, upplevelser (1 uppl.). Stockholm: Carlsson. ISBN: 9789173313650
  Bok / Antologi
 • Sandell, K., & Öhman, J. (2013). An educational tool for outdoor education and environmental concern. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(1), 36-55. DOI: 10.1080/14729679.2012.675146
  Tidskriftsartikel
 • Thorell, C., & Wallström, M. (2005). När isen lockar : en introduktion i att åka långfärdsskridskor (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 91-85433-01-2
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

Delkurser

1. Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 1
2. Friluftsliv med didaktisk inriktning 1
3. Mål- och nätspel med didaktisk inriktning
4. Rörelse, rytm och dans med didaktisk inriktning
5. Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära med didaktisk inriktning
 • Abrahamsson, L. (Red.). (2013). Näringslära för högskolan : från grundläggande till avancerad nutrition (6 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105205
  Bok / Antologi
6. Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 2
7. Friluftsliv med didaktisk inriktning 2