Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-29

Handelsrättslig översiktskurs (RV1058)

H3EPX (HT23, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Aktuell lagtext..
    Text
  • (2023). Svensk juridik (Tredje upplagan). Stockholm: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139025993
    Bok / Antologi