Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-23

Engelska för högskolestudier: Skrivande på engelska (EN1134)

H3EKA (HT23, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.