Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-23

Franska IV: Språkvetenskap med fokus på språkinlärning (AFR26R)

H3CDY (HT22, 25%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Edmonds, A., Leclercq, P., & Sneed German, E. (Red.). (2021). Introduction à l'acquisition des langues étrangères (Senaste uppl.). Louvain-La-Neuve: De Boeck supérieur. ISBN: 9782807331877
  Bok / Antologi
 • Multimodalt material tillhandahålles av läraren.
  Text

Referenslitteratur

 • Ortega, L. (2013). Understanding second language acquisition (senaste uppl.). Abingdon: Routledge. ISBN: 978-0-340-90559-3
  Bok / Antologi
 • Cuq, J., & Gruca, I. (2018). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde (4 uppl.). Grenoble: Didactique. ISBN: 9783190733774
  Bok / Antologi
 • Gass, S. M., Behney, J., & Plonsky, L. (2020). Second language acquisition : an introductory course (Fifth edition). New York: Routledge. ISBN: 9781138743410
  Bok / Antologi
 • Kail, M., Fayol, M., & Hickmann, M. (2009). Apprentissage des langues (senaste uppl.). Paris: CNRS. ISBN: 9782271066480
  Bok / Antologi
 • García Mayo, M. D. P., Gutiérrez Mangado, M. J., & Martínez, M. (Red.). (2013). Contemporary approaches to second language acquisition (senaste uppl.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.. ISBN: 9789027205285
  Bok / Antologi
 • Gass, S. M., & Mackey, A. (Red.). (2012). Research methods in second language acquisition : a practical guide (1 uppl.). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. ISBN: 9781444334272
  Bok / Antologi