Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-13

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer (ASA24L)

H3BX2 (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Broberg, A. (2008). Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin (1 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9789127114845
  Bok / Antologi
 • Broberg, A., Almqvist, K., Risholm Mothander, P., et al. (2015). Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar (2 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127135888
  Bok / Antologi
 • Cederborg, A., Hellner Gumpert, C., & Larsson Abbad, G. (2009). Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144054797
  Bok / Antologi
 • Eklund, R., Lövgren, M., Alvariza, A., et al. (2021). Talking about death when a parent with dependent children dies of cancer: A pilot study of the Family Talk Intervention in palliative care. Death Studies, 1-11. DOI: 10.1080/07481187.2021.1947415
  Tidskriftsartikel
 • Hanson, E., Järkestig Berggren, U., & Magnusson, L. (Red.). (2015). Att se barn som anhöriga : om relationer, interventioner och omsorgsansvar (2015:6). Kalmar: Linnéuniversitetet. ISBN: 9789187731266
  Övrigt:kan laddas ner på https://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/dokument/antologin/
  Bok / Antologi
 • Joffer, J., Flacking, R., Bergström, E., et al. (2019). Self-rated health, subjective social status in school and socioeconomic status in adolescents: a cross-sectional study. BMC Public Health, 19:785, 1-8. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7140-3
  Tidskriftsartikel
 • Jones, S., & Hesse, M. (2014). Adolescents With ADHD: Experiences of Having an ADHD Diagnosis and Negotiations of Self-Image and Identity. Journal of Attention Disorders, 22(1), 92-102. DOI: 10.1177/1087054714522513
  Tidskriftsartikel
 • Nilsson Tapper, M. (2021). Professionella samtal med barn : förhållningssätt, metoder och övningar (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144128771
  Bok / Antologi
 • Pedersen, M. U., Thomsen, K. R., Heradstveit, O., et al. (2018). Externalizing behavior problems are related to substance use in adolescents across six samples from Nordic countries. European Child & Adolescent Psychiatry, 27(12), 1551-1561. DOI: 10.1007/s00787-018-1148-6
  Tidskriftsartikel
 • Randell, E., Udo, C., & Warne, M. (2021). A sense of health and coherence in young rural schoolchildren in Sweden. International Journal of Circumpolar Health, 80(1), 1-13. DOI: 10.1080/22423982.2021.1893534
  Tidskriftsartikel
 • (u.å.). FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad 2020-03-18 från https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-uppdat.pdf.
  Läsanvisning:76 s
  Webbsida
 • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text