Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-27

Examensarbete för ämneslärarexamen - KPU (APG224)

H3BUD (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed (2 uppl.). Stockholm: Vetenskapsrådet. ISBN: 978-91-7307-352-3
    Bok / Antologi
  • Övrig litteratur som avhandlingar, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och metodlitteratur väljs i samråd med handledaren.
    Text