Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-18

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU) (APG248)

H39JP (HT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur