Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-21

Engelska II med didaktisk inriktning (EN1126)

H39JB (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria
 • Abrams., & et al. (2006). The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors New York: Norton.
  Läsanvisning:Läses i urval, ca 200 s/p.
  Bok / Antologi
 • Auster, P. (1987). The New York Trilogy Harmonsworth: Penguin.
  Bok / Antologi
 • Baym, N. (Red.). (2003). The Norton Anthology of American Literature (6 uppl.). New York: Norton.
  Läsanvisning:Läses i urval, ca 200 s/p.
  Bok / Antologi
 • Brontë, C. (1994). Jane Eyre Hammondsworth: Penguin Books.
  Bok / Antologi
 • Conrad, J. (2000). Heart of Darkness Harmondsworth: Penguin.
  Bok / Antologi
 • Fitzgerald, F. S. (1988). The Great Gatsby Harmondsworth: Penguin.
  Bok / Antologi
 • Griffith, K. (2002). Writing Essays about Literature Boston, Ma: Thomson/Heinle.
  Bok / Antologi
 • Hawthorne, N. (1983). The Scarlet Letter Harmondsworth: Penguin.
  Bok / Antologi
 • Shakespeare, W. (1604). Othello (Valfri utgåva).
  Bok / Antologi
 • Kompendium (ca 50 s).
  Text
2. Introduktion till engelsk lingvistik för lärarstuderande
 • Yule, G. (2020). The Study of Language (7 uppl.). London: Cambridge University Press.
  Bok / Antologi
 • Kompendium (ca 150 s).
  Text
3. Språkdidaktik II A
 • Diaz, P. (2019). Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120102
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Lindström, G., & Pennlert, L. Å. (2019). Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik (7 uppl.). Stockholm: Fundo Förlag.
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Lundahl, B. (2019). Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122502
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2007). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2021). Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationer?id=7117.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2019). Läroplan (Lgrll) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019.
  Myndighetspublikation
 • Smith, S., & Conti, G. (2016). The Language Teacher Toolkit (1 uppl.). United States: Createspace Independent Publishing Platform. ISBN: 9781523214822
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Kompendium innehållande dokument och artiklar (ca 80 s).
  Text
4. Språkdidaktik II B

Referenslitteratur

Delkurser

1. Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria
 • Porter, R., & et al. (1997). Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present London: Routledge.
  Bok / Antologi
 • Watt, I. (2001). The Rise of the Novel Berkeley: Univ. of Calif. Press.
  Bok / Antologi
2. Introduktion till engelsk lingvistik för lärarstuderande
 • Finegan, E. (2003). Language: Its Structure and Use (4 uppl.). Boston: Heinle.
  Bok / Antologi
 • Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. (2007). An Introduction to Language (8 uppl.). Boston: Thompson.
  Bok / Antologi
 • Hudson, G. (2000). Essential Introductory Linguistics Oxford: Blackwells.
  Bok / Antologi
 • Kuiper, K., & Scott Allan, W. (2004). An Introduction to English Language (2 uppl.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  Bok / Antologi
 • Radford, A., Atkinson, M., Britain, D., et al. (1999). Linguistics: An Introduction Cambridge: Cambridge U P.
  Bok / Antologi
 • Trask, R. L. (1999). Language: The Basics (2 uppl.). London: Routledge.
  Bok / Antologi
3. Språkdidaktik II A
 • Estling Vannestål, M. (2009). Lära engelska på internet (1 uppl.). Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (6 uppl.). ISBN: 9789151104140
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
4. Språkdidaktik II B
 • Estling Vannestål, M. (2009). Lära engelska på internet (1 uppl.). Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Tornberg, U. (2020). Språkdidaktik (6 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789151104140
  Bok / Antologi