Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-05-20

Personcentrerad vård för personer med demens (VÅ3127)

H396J (HT21, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (2016). Teoretiska grunder för vårdande (1 uppl.). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Dahlberg, K., & Ekman, I. (Red.). (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Att bli lyssnad på och förstådd (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112715
  Bok / Antologi
 • Edberg, A. (Red.). (2013). Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144071459
  Bok / Antologi
 • Edling, C. (2016). Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och sociala skiktning (1 uppl.). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Edvardsson, D., Winblad, B., & Sandman, P. (2008). Person-centred care of people with severe Alzheimer's disease: current status and ways forward. The Lancet Neurology, 7(4), 362-367. DOI: 10.1016/s1474-4422(08)70063-2
  Tidskriftsartikel
 • Edvardsson, D. (Red.). (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Friberg, F. (Red.). (2017). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115795
  Bok / Antologi
 • Kitwood, T. M. (1997). Dementia reconsidered : the person comes first (1 uppl.). Buckingham: Open University Press. ISBN: 0335198554
  Bok / Antologi
 • McCormack, B., & McCance, T. (2016). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care: Theory and Practice (1 uppl.). ISBN: 978-1-118-99056-8
  Bok / Antologi
 • Meleis, A. I. (2012). Theoretical nursing: development and progress (5 uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
  Bok / Antologi
  Alternativ litteratur
  • Alligood, M. R., & Tomey, A. M. (2010). Nursing Theory Utalization & Application (4 uppl.). Mosby.
   Bok / Antologi
 • Socialstyrelsen. (2014). Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014. Hämtad 2020-06-04 från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2014-2-1.pdf.
  Webbsida
 • Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Hämtad 2020-06-04 från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf.
  Webbsida
 • World Health Organization (WHO). (2012). Dementia a public health priority. Hämtad 2020-06-04 från https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75263/9789241564458_eng.pdf;jsessionid=E6CF8594DC5A533F91146204CE1834F2?sequence=1.
  Webbsida