Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-07-05

Projektledning (GIE25Q)

H3923 (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Maylor, H. (2010). Project management (4 uppl.). Harlow, England: Financial Times Prentice Hall. ISBN: 9780273704324
    Bok / Antologi
    Alternativ litteratur
    • (u.å.). Various articles. See study guide, 5-6.
      Tidskriftsartikel