Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-06

Introduktion till bioklimatisk design (ABY22U)

H38WR (HT21, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Auliciems, A., & Szokolay, S. V. (1997). Thermal comfort (1 uppl.). ISBN: 0867767294
  Läsanvisning:Available for download from: https://www.researchgate.net/publication/234169993_THERMAL_COMFORT
  Bok / Antologi
 • Evans, M. (1980). The basic data for climatic design. I Housing, climate, and comfort (1 uppl., ss. 4-16). London: Architectural Press.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Evans, M. (1980). Thermal comfort. I Housing, climate, and comfort (1 uppl., ss. 17-32). London: Architectural Press.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Fanger, P. O. (1970). Condition for thermal comfort. I Thermal comfort. Analysis and applications in environmental engineering (1 uppl., ss. 19-67). New York, NY: McGraw-Hill Book Company.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Humphreys, M., Nicol, F., & Roaf, S. (2015). Adaptive thermal comfort: Foundations and analysis (1 uppl.). New York, N.Y: Routledge. ISBN: 9780415691611
  Bok / Antologi
 • INNOVA. (u.å.). Thermal comfort. Hämtad 2021-09-01 från http://www.blowtex-educair.it/downloads/thermal%20comfort.htm.
  Webbsida
 • (2015). The bioclimatic approach. I V. Olgyay (Red.), Design with climate: bioclimatic approach to architectural regionalism (1 uppl., ss. 14-23). Princeton University Press.
  Kapitel i bok (antologi)