Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-09-09

Ekonometri (NA3011)

H38JY (HT21, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Verbeek, M. (2017). guide to modern econometrics (5 uppl.). Hoboken, NJ: Wiley Custom. ISBN: 9781119472117
    Bok / Antologi